Přátelství je naše nejlepší kouzlo!

Říjen 2017

Tomas a Angelina

25. října 2017 v 17:37 | Laura |  Spellix club
Tentokrát jsem nakreslila nejšílenější pár Spellixu - Angelinu a Tomase. Asi bylo jasné, že nebudou na obrázku nijak vážní, aspoň já se tak rozhodla hned. Proto jsem je nakreslila, jak dělají své blbosti. Tenhle pár je v příběhu viděn možná nejčastěji, protože právě Angie má vždycky největší radost z návštěvy kluků.

S02 Kapitola 2. - Moonland

19. října 2017 v 22:26 | Laura |  Příběhy
Ahoj lidi, tady Laura!
A po dlouhé době se hlásím s další kapitolou Spellixu. Tentokrát je krátká, ale já osobně jsem ráda, že jsem tohle konečně dopsala. Navíc jsem jaksi za tu dobu, co jsem byla neaktivní zapomněla, co jsem do této kapitoly chtěla zařadit... Takže asi tak... Hlavní myšlenka a cíl kapitoly byl splněn, takže jsem se sebou spokojená.

Když Angelina zmizela z kavárny, zavládlo ticho. Ostatní dívky z party se na sebe vyděšeně podívaly. "Jak ji máme najít?" přerušila ticho Fauna. Laura se podívala na Amoru. Před rokem tvrdila, že se dokáže přemístit a jako víla přátelství by měla být schopná se dostat za nějakou kamarádkou. Fauna šla zaplatit a mezitím se na Amoru upřelo více párů očí. Víla lásky a přátelství to dobře cítila, ale přesto doufala, že by to mohla zvládnout Laura. Proto se na ni prosebně podívala: "Ty přece umíš vyčarovat bránu na jinou planetu, ne?" Tázaná zavrtěla hlavou: "Vždy ale vím, kam přesně jdeme, nemůžeme prostě doufat, že se objevíme na správném místě." Červenovlasá víla si povzdechla a vytáhla z kapsy hůlku. Zkusila s ní mávnout a víly ze Spellixu zmizely. V kavárně si všichni začali tiše povídat o tom, co právě viděli.
Angelina byla velmi rozrušená, obvykle se dokázala přemístit na místo úplně přesně, nyní byla na druhé straně města, kde chtěla být. Vlastně se přemístila nejdál od zámku, jak jen to ve městě bylo možné. Radši neriskovala použití dalšího kouzla, navíc na tak malou vzdálenost, obvykle něco takového používala k cestování mezi planetami. Proto se raději rozběhla požadovaným směrem. Běžet dokázala o dost rychleji než létat, byla na to víc zvyklá.
Ostatní z party neměly větší štěstí. Už pět minut se přemisťovaly po různých planetách. Objevily se na Dominu, v domě Amořiny matky, potom vyděsily specialisty u tréninku a o chvíli později stály v Dianině pokoji na Sinosii. Po různých experimentech skončily v Pixieské vesnici, kde viděly své kamarádky z minulého roku. "Nemá to cenu," plakala Amora, "my ji nenajdeme…" Zahodila hůlku a ta jen zajiskřila. Angelika se zachichotala. Všechny víly se na ni tázavě podívaly. "Já se nechci smát, já už napůl čekala, že nás ty jiskry z Amořiny hůlky přemístí přímo za Angie, a přitom jen upravily, jestli se tomu tak dá říkat, Amořiny vlasy," smála se ještě chvilku, ale potom radši ztichla. Ale povedlo se jí zlepšit Amořinu náladu. Víla lásky radši neřešila své vlasy, které trčely do všech stran, místo toho znovu vzala do ruky hůlku. Ostatní dívky se postavily do kruhu kolem ní a spojily ruce. Kdyby otevřely oči, což se neodvažovaly, všimly by si Amořina soustředěného výrazu a vlasů, které se jí snad ještě víc zvedaly. Mávla rukou a skupinka zmizela.
Víla lásky pootevřela jedno oko. Stály na ulici, která jí byla zcela neznámá, a ostatní se stále držely za ruce. Tentokrát s nimi kouzlo neškublo, ani s nimi nehodilo o zem, takže si myslely, že se Amora stále pokouší nasměrovat. "Holky, neví někdo, kde teď jsme?" zeptala se víla lásky. Ostatní se začaly rozhlížet. "Netuším, ale zjistím," mrkla na ni Laura a vytáhla svůj Odhalovač. "Myslím, že to nebude třeba," zasmála se Fauna a ukázala za Lauru. Než víla technologií zareagovala, plnou rychlostí do ní vrazila víla. Samozřejmě šlo o Angelinu, která se nyní zvedala ze země. "Jak dlouho tady jen tak postáváte?" zeptala se opatrně. "Jak dlouho tady jen tak pobíháš proměněná?" opáčila Angelika. Rozhostilo se ticho. "Jsme tady necelou minutu. Měla jsem menší problémy s přemístěním," ozvala se Amora. Víla ledu taky nezůstala potichu: "Ale proč tady jen běžíš? Nebylo by rychlejší letět?" "Ani nevím. Mně přijde divné hlavně to, že jsem se nepřemístila do hradu. Jsem úplně mimo, nepřemýšlela jsem." Víla lásky si povzdychla a pozvedla hůlku. "Co to dělá?" šeptla Angie Lauřiným směrem. Než stihla odpovědět, Amora mávla prázdnou rukou a víly zmizely.
Během mrknutí oka se ocitly v místnosti, kterou Angelina velmi dobře znala. Krátce se usmála a pak vyděšeně vyběhla z pokoje. Musela zkontrolovat svou malou sestru. Ostatní víly se rozletěly za ní. Když ovšem víla vesmíru zaslechla podivné zvuky, neřešila své kamarádky a použila kouzlo pro zrychlení. Nikdy předtím "rychlost komet" neoužila pro běh, ale teď se jí to vyplatilo. Dostala se až ke dveřím do Amáliina pokoje a zaslechla pláč. Na nic nečekala a vykřikla: "Srážka s meteoritem!" V pokoji byla nepřirozená tma. Ani světlo z chodby ji nezměnilo, ale ani to Angie neřešila. Šlo o její sestru. Bleskově se rozhodla pro další kouzlo: "Hvězdná záře!" To už pokoj prosvětlilo a Angelina spatřila podivnou ženu se zelenou pletí a modrými vlasy stojící kousek od Amáliiny postýlky. Žena se zasmála, ukázala zkumavku s několika kapkami krve se slovy: "Přišla jsi pozdě," seslala ohnivou kouli na stolek a zmizela. Angelina se na chvíli nechápavě zastavila. Pak si uvědomila, jak se požár začíná šířit. Už nečekala a rozběhla se za svou sestrou.

Když se o pár minut později objevil zbytek party, oheň už byl uhašený a Angie se sestrou v náručí seděla na chodbě. "Trochu pozdě, dámy," řekla jim, už s úsměvem na rtech. Fauna se na Angie zkoumavě podívala: "Co to máš na sobě?" Angelina pokrčila rameny: "Zachránila jsem Amálii z ohně a najednou jsem se proměnila. Cítila jsem v sobě nové schopnosti a asi kvůli tomu jsem dokázala uhasit ten oheň…" Laura si pozorně prohlédla oblečení víly vesmíru: "To asi bude Enchantix. Finální přeměna víly. Tu získáš, když zachráníš někoho ze své planety." Než ale stihla cokoli rozvést, Angie ji umlčela a pověděla jim o ženě, která to celé způsobila. Víly si okamžitě uvědomily, že tento rok je asi čeká horší nepřítel, než byly Mirta a Iricia.

Vraťte se zase!